Diskusjon av artikkel

Anita Movik Simensen

Artikkel: Barclay, N. (2021). Valid and valuable: Lower attaining pupils’ contributions to mixed attainment mathematics in primary schools. Research in Mathematics Education, 23(2), 208–225.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14794802.2021.1897035?needA…
 

I denne parallelsesjonen skal vi med utgangspunkt i artikkelen «Valid and valuable: Lower attaining pupils’ contributions to mixed attainment mathematics in primary schools» jobbe sammen med å undersøke hvordan inkluderende læringsmiljø kan bidra til å skape eller hindre læringsmuligheter i matematikk for elever som presterer lavt. Hvilken rolle har vi som fagpersoner og hva kan vi gjøre for å styrke elevenes læringsmuligheter?

Kort introduksjon av artikkelen med mulighet for spørsmål.

  • Hvilke holdninger har vi som deltar her til heterogene klasserom (sammensatt på tvers av elevenes faglige nivå)
  • Hvilke elever er heterogene smågrupper nyttige for?
  • Når kan gruppearbeid være hensiktsmessig og når kan det være mindre hensiktsmessig?

Oppsummerende refleksjoner fra deltakerne. Hvordan ser vi for oss veien videre? Hva ønsker vi for elever som presterer lavt i matematikk?