Summativ skriftlig vurdering i matematikk med fokus på lavtpresterende elever

Linda Gurvin Opheim

Når man skal lage en skriftlig eksamen i matematikk, må man formulere oppgaver som gjør at elever på alle nivå kan få vist sin kompetanse. Tradisjonelt så har mange hevdet at oppgaver med lave kognitive krav (dvs oppgaver man kan besvare ved å ha memorert en formel eller øvd på å utføre en algoritme) er viktige å ha med på en eksamen for at også lavtpresterende elever skal få vise sin kompetanse. Jeg har det siste halvåret sittet i en arbeidsgruppe som skulle komme med en anbefaling på om sentralt gitt eksamen må ha en del uten hjelpemidler eller ikke, og da var dette en problematikk som kom opp. Akkurat når det gjelder de lavtpresterende elevene, så var hele arbeidsgruppa til slutt enige om at vi ikke behøvde en del uten hjelpemidler for å ivareta at denne gruppen skulle få vist sin kompetanse.

Men hvordan bør skriftlige eksamensoppgaver være formulert for at også elevene med de laveste karakterene skal få vist sin kompetanse i matematikk? Bør man ta spesielle hensyn? Og hva slags kompetanse i matematikk mener vi det er viktig at de får vist på en skriftlig eksamen?

Jeg skal det kommende året være en del av et konsulentteam som skal gi innspill til eksamensnemdene som lager eksamensoppgavene til videregående skole og ønsker derfor innspill og tanker som jeg kan ta med meg videre inn i dette arbeidet.