Sammen om oppdraget 2022 - Publikasjoner

Her er presentasjoner fra Sammen om oppdraget 2022.

Presentasjonene er lenket til tittel på foredrag. 

Tirsdag 25. oktober 
10.00 - 10.15 Åpning
Sindre Lysø, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
10.15 - 12.00 PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis.
Joachim Kolnes, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
Foredrag og gruppediskusjoner. 
   
13.00 - 14.00 Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk? 
Anita Movik Simensen, UiT Norges arktiske universitet
   
14.15 - 15.30
Paralleller

1A: Diskusjon av artikkel
Anita Movik Simensen, UiT Norges arktiske universitet
–––––––––––––––––––––––––––
1B: Drøfte en case
Astrid Seljeflot, spesialist i ped. psyk. rådgiving, Bergen kommune 
Linda Johansen, PP-rådgiver, Senja kommune 

–––––––––––––––––––––––––––
1C: Synligjøre elevenes tenking
Svein A. Heggem, lærer og ressursperson ved Matematikksenteret

15.45 - 16.30 Tilrettelegging av god matematikkundervisning for alle elever - et samarbeid mellom skole, PPT og Statped
Modell for samarbeidet
Gitte Drage, rådgiver i PPT Kristiansand
Toril Sæstad, rektor ved Karl Johans Minne skole
Oda Eskeland Berge, kontaktlærer ved Karl Johans Minne skole
   

 

Onsdag 26. oktober 
08.30 - 09.45
Paralleller
2A: TIM (Teater i matematikk) 
Mona Røsseland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2B: Knute på tråden 
Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret
Ingunn Valbekmo, universitetslektor ved Matematikksenteret

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2C: Algoritmisk tenking og programmering for alle
Matematikksenteret
   
10.00 - 11.15
Paralleller
3A: TIM (Teater i matematikk) 
Mona Røsseland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3B: Knute på tråden 
Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret
Ingunn Valbekmo, universitetslektor ved Matematikksenteret

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3C: Algoritmisk tenking og programmering for alle
Matematikksenteret
   
11.30 - 12.00 Diagnoser og dilemmaer
Tone Dalvang, seniorrådgiver i Statped, avdeling sammensatte lærevansker, avd. Sørøst
   
13.00 - 13.30 Summativ skriftlig vurdering i matematikk med fokus på lavtpresterende elever
Linda G. Opheim, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
13.30 - 14.45 How can we prepare our teachers to provide equal access for all learners to quality mathematics education?
Edda Oskarsdottir, førsteamanuensis ved University of Iceland, School of Education