Knute på tråden

Ingunn Valbekmo og Olaug Lona Svingen

I LK20 er representasjoner et av kjerneelementene. «Representasjoner i matematikk er måter å uttrykke matematiske begreper, sammenhenger og problemer på. Representasjoner kan være konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske. Elevene må få mulighet til å bruke matematiske representasjoner i ulike sammenhenger gjennom egne erfaringer og matematiske samtaler. Elevene må få mulighet til å forklare og begrunne valg av representasjonsform. Elevene må kunne oversette mellom matematiske representasjoner og dagligspråket og veksle mellom ulike representasjoner.»

Med utgangspunkt i en konkret og åpen oppgave, skal vi utforske ulike representasjoner. Med tau, klistrelapper, tusjer og plakater skal deltakerne konkretisere og visualisere en konkret situasjon fra hverdagslivet. Videre skal vi diskutere sammenhenger mellom de ulike representasjonene og mellom representasjonene og den konkrete oppgaven.