Barnehagenettverket

Barnehagenettverket arrangerer et årlig seminar for ansatte i matematikkseksjonene ved de ulike UH-institusjonene i Norge.

Målet med det årlige seminaret er å skape en arena hvor de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen kan møtes for å diskutere forskjellige fagtema. Disse temaene kan for eksempel være knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

Det er Matematikksenterets som har initiert nettverket, og vår rolle er å arrangere seminaret i samarbeid med eksterne bidragsytere, og å bidra med faglig innhold.