Sammen om oppdraget 2023

Illustrasjon/foto av blå, mørkeblå og grønn trekant og en gutt som klatrer i en rød klatrevegg.
Sammen om oppdraget er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2023 er "Det store spennet i klasserommet".

Nettverkssamlingen Sammen om oppdraget er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Scandic Oslo Airport
Dato: 1. og 2. november 2023

Meld deg på

Påmeldingsfrist 15. oktober, nettverkssamlingen er gratis.
Deltakere må dekke egne reiseutgifter.
Det er bindende påmelding. De som ikke møter blir fakturert for faktiske utgifter.

Program

Onsdag 1. november

10.00 – 10.05

Åpning

10.05 – 12.00

Å møte og meistre ulikskapen mellom elevane i klasserommet.
Peder Haug

Foredrag og gruppediskusjoner

12.00 – 13.00

Lunsj

13.00 – 13.50

Når matematikk blir vanskelig.
Om noen vanlige utfordringer og hvordan vi kan møte dem i matematikkopplæringen.
Irina Jensø

13.50 – 14.10

Pause

14.10 – 15.20

1A: Diskusjon om artikkel
Elise Klaveness


1B: Drøfte en case
Irina Jensø


1C: Modul kompetanseutviklings-pakker
Astrid Bondø

15.20 – 15.30

Pause

15.30 – 16.30

Kartlegging – hva og hvorfor?
Olaug Lona Svingen, Stig Atle Myhre og Ketil Johnsen

19.00

Middag


Torsdag 2. november

08.30 – 09.50

2A: Inkludering ved hjelp av Numicon
Hilde Skaar Bergsmo og Tone Dalvang


2B: Tenkende klasserom i lys av inkludering
Anne-Gunn Svorkmo


2C: Dynamisk kartlegging i matematikk, Statped-materiellet
Ketil Johnsen

09.50 – 10.10

Pause

10.10 – 11.30

3A: Inkludering ved hjelp av Numicon
Hilde Skaar Bergsmo og Tone Dalvang


3B: Tenkende klasserom i lys av inkludering
Anne-Gunn Svorkmo


3C: Dynamisk kartlegging i matematikk, Statped-materiellet
Ketil Johnsen

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

Presentasjon av tre masteroppgaver

13.30 – 13.50

Pause

13.50 – 14.45

Utveckla matematiskt tänkande med stöd av intensivundervisning
Görel Sterner

14.45 - 15.00

Avslutning