Novemberkonferansen 2024

Novemberkonferansen er den største konferansen for matematikklærere i Norge, og samler over 500 lærere fra hele landet til engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll.

Tema for Novemberkonferansen 2024 er "Å undervise gjennom problemløsing". Problemløsning handler om å løse et problem hvor elevene ikke kan bruke en løsningsmetode de kjenner fra før. Elevene må utvikle nye metoder og bruke kunnskapen sin i nye sitasjoner. Problemløsning er et av kjerneelementene i matematikk, og er en viktig del av elevenes matematiske kompetanse. 

Lærerens rolle er svært viktig i en undervisning som vektlegger problemløsning. Læreren må velge gode problemløsningsoppgaver, stille gode spørsmål, vurdere, utfordre og støtte elevene i problemløsningsprosessen. 

Novemberkonferansen 2024 arrangeres 19. - 20. november på Scandic Lerkendal, Trondheim. Påmelding åpner 20. august. 

Har du lyst til å bidra?

Har du kunnskap, erfaring, praksiseksempler eller forskning knyttet til temaet, som du vil formidle til andre? Aktuelle tema kan være:

  • Hvordan lede elevene mot læringsmålet?
  • Hvordan ivareta og bygge på elevenes tenking?
  • Hvilke grep kan læreren gjøre for å øke elevaktiviteten?
  • Hva kan være god underveisvurdering?

    Send oss ditt bidrag 

 

Flere lærere står i et rom og ser på en foreleser som skriver på en vertikal tavle.
Novemberkonferansen samler over 500 lærere fra hele landet til engasjerende og inspirerende dager med faglig påfyll.