Verksted 27

Verbale representasjoner i matematikk

Læreplanens kjerneelement «Representasjon og kommunikasjon» sier blant annet at «Representasjonar kan vere konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske». I tillegg påpekes det at «Elevane må få høve til å bruke matematiske representasjonar i ulike samanhengar gjennom eigne erfaringar og matematiske samtalar.»

Både matematiske samtaler og verbale representasjoner handler om språk, men er dette det samme? Dette verkstedet skal bruke litt tid på hva forskning sier om verbale representasjoner og deretter utforske aktiviteter hvor de kan være nyttige verktøy i læringsprosessen.

Når man går til det ovennevnte kjerneelementet i læreplanen og finner «Tilknytte kompetansemål» gir P-fagene mange kompetansemål til sammen. Jeg har valgt at aktivitetene i denne workshopen skal være rettet mot disse kompetansemålene:

1P

  • utforske, beskrive og bruke omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet

2P

  • bruke og vurdere val av formålstenlege sentralmål og spreiingsmål for statistisk datamateriale (også 2P-Y)
  • utforske og forklare korleis formlikskap, målestokk og eigenskapar ved geometriske figurar kan brukast i berekningar og i praktisk arbeid

Onsdag 1. desember, kl 09.00-10.20

Rom: Brassesparket

Stig Eriksen

Stig Eriksen
Arbeidssted: Universitetet i Agder, Kristiansand. Hovedfag matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. Årsenhet i fysikk. Doktorgradskurs i matematikkdidaktikk. Lang erfaring fra alle matematikkfag i videregående skole, samt merkantile fag og fysikk. Undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk i lærerutdanningen og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Undervisning på mastergradsnivå om moderne teknologi i matematikkundervisningen. Undervisning av matematikk på ingeniørstudiet. Planlagt og gjennomført mange GeoGebrakurs for grunnskole og vgs.