Program 2021

Tirsdag 30. november 2021

Tidspunkt Innhold Målgruppe
08.00-09.30 Registrering  
09.30-10.00 Åpning ved statssekretær Kristina Torbergsen og
leder ved Matematikksenteret NTNU, Kjersti Wæge
 
10.00-10.50 PLENUM 1

 

Reidar Mosvold
Det krevende arbeidet med å lede matematiske diskusjoner

Alle
10.50-11.05 PAUSE  
11.05-11.55  PLENUM 2

 

Jo Røislien
Fra flate fakta til levende læring

Alle
11.55-13.00 LUNSJ  
13.00-14.20 Storverksted 1
Svein H. Torkildsen, Olaug Lona Svingen og Ingunn Valbekmo
Det store bildet – matematikkundervisningens bidrag til verdier og prinsipper i LK20
Alle
Storverksted 2
Harald Sande, Kjersti Pleym Spigset og Anne-Mari Jensen
Dybdelæring med MatteLIST
U-VGS
Verksted 1
Else Devold og Marte Haugen
Jeg lurer på hvordan dere har tenkt
S
Verksted 2
Sigrid Iversen og Christer Løkås Hindkjær
Argumentasjon og bevis på barnetrinnet
S-M
Verksted 3
Mona Røsseland
Matematisk samtale - kjerneelementenes minste felles multiplum  -  PRESENTASJON
S-M
Verksted 4
Silje Alette Heggem og Svein Anders Heggem
Brytningstid, endret tankesett, ny læring og nye muligheter  -  PRESENTASJON
S-M
Verksted 5
Helmer Aslaksen
Borel: Et spill om sannsynlighet
M-U-VGS
Verksted 6
Elise Klaveness AVLYST!
«Gjorde jeg den feilen, igjen?» - Om algebraisk tenkning, identiteter og utgangspunkt i feil 
M-U-VGS
Verksted 7
Janne-Christine Fossum
I skjæringspunktet til tenkende klasserom, ny læreplan og et kollegium - En praksisfortelling fra Ski vgs
U-VGS
Verksted 8
LAMIS v/Eidsten, Rummelhoff og Maugesten
Verktøy for å beherske utforsking og problemløsing i praksis  -  PRESENTASJON
U-VGS
Verksted 9
Anne Seland
Hvilken betydning har de nye læreplanene for vår undervisningspraksis i matematikk?
VGS
14.20-14.45 PAUSE  
14.45-16.05 Storverksted 3
Olav Dalsegg Tokle og Morten Svorkmo
Nasjonale prøver i regning - PRESENTASJON
S-M
Storverksted 4
Mona Røsseland
"Ny læreplan, sier du? Ja, ja, det går nok å tilpasse den også….." -  PRESENTASJON
S-M-U
Verksted 10
LAMIS v/Kirkegaard, Risøy og Jensen
Tverrfaglige tema i LK20 i FNs 17 bærekraftsmål
S-M
Verksted 11
Sigrid Iversen og Christer Løkås Hindkjær
Argumentasjon og bevis på barnetrinnet
S-M
Verksted 12
Marianne Eskeland
Algebraisk tenkning på barnetrinnet
S-M-(U)
Verksted 13
Hege Tømmerstigen og Anja Olsen
Dybdelæring i geometri med enkel programmering
M
Verksted 14
Astrid Erdal og Beate S. Bordal
«Yes, vi skal bruke tavlene!»
M-U
Verksted 15
Kim André Stavenæs Refvik og Martyna Katarzyna Fojcik
Programmeringsstrategiar i matematikk  -  PRESENTASJON
M-U-VGS
Verksted 16
Nils Kristian Rossing
BlocksCAD – Matematisk modellering av gjenstander for 3D-printing
U-VGS
Verksted 17
Tove Kalvø
Utforskende undervisning, kritisk tenking og dialog i klasserommet
VGS
Verksted 18
Anne Seland
Hvilken betydning har de nye læreplanene for vår undervisningspraksis i matematikk?
VGS
19.00 Middag  

Onsdag 1. desember   

Tidspunkt Innhold Målgruppe 
09.00-10.20 Storverksted 5 
Charlie Gilderdale (avlyst)
 
S-M
Storverksted 5 NY!
Else Devold og Marte Haugen
Jeg lurer på hvordan dere har tenkt?
S
Storverksted 6
Rikke S. Teglskov Kristensen
Stil gode spørsgsmål i matematik og udnytt det fulde potentiale i de digitale værktøjer  - PRESENTASJON
U-VGS
Verksted 19
Hugo Christensen
Dybdelæring i klasserommet
Alle
Verksted 20 (Endret til Storverksted 5 NY)
Else Devold og Marte Haugen
Jeg lurer på hvordan dere har tenkt?
S
Verksted 20 NY!
Marte Thoresen AVLYST
Feil svar er verdt 1000 poeng
M
Verksted 21
Ann Kristin Stustad Nybø
A4 og hva så? PRESENTASJON
S-M
Verksted 22
Kjersti Melhus
Systematisk arbeid med tekstoppgaver i utviklende opplæring
S-M-U
Verksted 23
Helmer Aslaksen
Sannsynlighet og kombinatorikk i brett- og kortspill
M-U-VGS
Verksted 24
Marianne Maugesten, Henrik Stigberg og Susanne Stigberg
Bruk av Use Modify and Create i tekstprogrammering på ungdomstrinnet
U

Verksted 25
ARGUMENT, Janneke Tangen og Johan Lie
Argumentasjon, modellering og kritisk tenking ved bruk av ekte data.

PRESENTASJON

U-VGS
Verksted 26
Inger Elin Liland, Suela Kacerja og Kjellrun Hiis Hauge
Kritisk blikk på tall i media
U-VGS
Verksted 27
Stig Eriksen
Verbale representasjoner i matematikk  -  PRESENTASJON
VGS
10.20-10.40 PAUSE  
10.40-12.00 Storverksted 7
Guri Nortvedt
Modellering på småtrinnet
S-M
Storverksted 8 Charlie Gilderdale (avlyst)
 
U- VGS
Storverksted 8 NY!
Helmer Aslaksen
Sinus- og cosinussetnoingene fra et systematisk synspunkt
VGS
Verksted 28
Ingunn Valbekmo og Anne-Gunn Svorkmo
MatteList-aktiviteter – mulighet for å tenke, argumentere og forstå 
S
Verksted 29
Svein H. Torkildsen, Astrid Bondø, Morten Svorkmo og lærere ved Stenbråten skole
MAM-modellen: aktiviteter, arbeid og erfaringer
S-M
Verksted 30
Marianne Eskeland
Algebraisk tenking på barnetrinnet
S-M-(U)
Verksted 31
Susanne Stengrundet og Lene Grøterud Leer
Dynamisk geometri - et godt grunnlag for resonnering  - PRESENTASJON
M
Verksted 32
Bo Teglskov Kristensen
Hvordan integrerer man de matematiske kompetencer i den daglige matematikundervisning, så eleverne samtidig bliver klar til afgangsprøven  - PRESENTASJON 
M-U
Verksted 33
Jens Christian Lothe Opdahl
Problemløsningsstrategier i "vanlige" oppgaver - hvorfor og hvordan?  -  PRESENTASJON  - OPPGAVER
U-VGS1
Verksted 34
Mette Andresen
Modellering med lineære funktioner og deres grafer
M-U-VGS
Verksted 35
Svein Anders Heggem
Å rigge læreren for ny matematikkplan  -  PRESENTASJON
M-U-VGS
Verksted 36
Knut Skrindo
Problemløsning og programmering i T og R
VGS
12.00-13.00 LUNSJ  
13.00-13.50 PLENUM 3
Amanda Jansen
Revise to Learn: Rough Draft Thinking in Mathematics Class  -  VIDEO
Alle
13.50-14.10 PAUSE  
14.10-15.00 PLENUM 4
Nils Kristian Rossing
Matematikk og digitale verktøy – en del av skaperprosessen
Alle
15.00-15.10 AVSLUTNING