Verksted 12

Algebraisk tenkning på barnetrinnet
 

Vi skal se på beskrivelsen av algebra som står under kjerneelementene i den nye læreplanen. «Algebra handlar om å utforske strukturar, mønster og relasjonar og er ein viktig føresetnad for at elevane skal kunne generalisere og modellere i matematikk.»

Hvordan tolker vi dette? Strukturer, mønstre og relasjoner er begreper som brukes i dagliglivet og dette kan gjøre at vi legger forskjellige tolkninger i begrepene.
Deretter skal vi gjøre noen aktiviteter som også kan brukes med elevene, og diskutere hvordan vi kan knytte disse til strukturer, mønstre og relasjoner.

Min erfaring etter å ha jobbet med algebraisk tenkning på barnetrinnet i flere år er at undervisningen blir rikere og mer meningsfull for elevene. Når læreren får erfaring med hva algebraisk tenkning kan være blir det naturlig å integrere dette i alle matematiske områder.
Verkstedet vil gi deltakerne noen ideer til hvordan man kan jobbe med algebraisk tenkning samtidig som man jobber med de forskjellige områdene innenfor matematikkfaget.

Målgruppe: S-M-(U)

Torsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Telenor

Marianne Eskeland

Marianne Eskeland
Jeg har jobbet i 20 år som lærer og har en master i matematikkdidaktikk. I masteren har jeg fordypet meg i algebraisk tenkning på barnetrinnet. Jeg har undersøkt hvordan lærere tolker beskrivelsen av algebra som står i den nye læreplanen og hvilke utfordringer lærerne møter på når de prøver å legge til rette for algebraisk tenkning i klasserommet. Jeg er tidligere ressursperson for Matematikksenteret og har i mange år veiledet kollegaer. Jeg er spesielt interessert i algebraundervisning og har i flere år deltatt i en algebragruppe ved OsloMet (ledet av Elisabeta Eriksen). Jeg jobber på Slemmestad barneskole i Asker kommune og er nå også lærerspesialist i matematikk.