Verksted 36

Problemløsning i programmering i T og R

Kjerneelementet «Utforskning og problemløsning» viser en tydelig retning for skolematematikken etter den nye læreplanen. Vi skal ha fokus på problemløsning og algoritmisk tenkemåte. Hvordan arbeider vi problemløsende med programmering?

I verkstedet ser vi på teoretisk bakgrunn for kjerneelementet «Utforskning og problemløsning». Vi sammenlikner problemløsning med programmering med mer tradsisjonelle arbeidsmåter i skolematematikken. Vi jobber med konkrete problemløsende oppgaver som egner seg å løse med programmering. Oppgavene hentes fra ulike nivåer i 1T og R1.

Målgruppe: Videregående

Onsdag 1. desember kl. 10.40-12.00

Rom: Brassesparket

 

Knut Skrindo

Knut Skrindo har undervist i matematikk og russisk på Oslo katedralskole siden 2000. Han har hovedfag i matematisk logikk fra UiO og har erfaring fra alle matematikkurs på studieforberedende utdanningsprogram. Han underviser for tiden i tillegg i forsøksfaget «Progammering og modellering X» og holder kurset «Programmering i matematikk i videregående skole» for lærere. Siden 2005 har han skrevet lærebøker i matematikk for videregående skole for Gyldendal og er forfatter på Gyldendals «Mønster» for videregående skole.