Verksted 17

Utforskende undervisning, kritisk tenking og dialog i klasserommet

I dette verkstedet jobber vi med en praktisk og utforskende tilnærming til undervisning for elever på studieforberedende. Vi ser på hvordan vi kan skape engasjement og gode faglige dialoger i klasserommet. Hva vil det si å tenke kritisk i matematikk og hvordan kan vi få elevene til å utvikle begrepsforståelse i interaksjon med andre?

Deltakerne må ha med PC med GeoGebra.

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Brassesparket

 

Tove Kalvø

Tove Kalvø har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. Hun har bred erfaring med alle matematikkurs i videregående skole, samt undervisningserfaring fra alle trinn på ungdomsskolen. Hun er spesielt interessert i utforskende matematikk gjennom dialog i klasserommet.

 

 

 

Parallelt med undervisning, er Tove Kalvø forfatter på de nye lærebøkene, Mønster fra Gyldendal Forlag, som kom til de nye læreplanene 2020.