Storverksted 4

«Ny læreplan, sier du? Ja, ja, det går nok å tilpasse den også…»

Temaet blir den nye planens konsekvenser for klasserommet. Hvilke endringer står vi over for når målet er mer dybdelæring og mer fokus på kjerneelementenes matematisk prosesser? I tillegg til alle de mulighetene som planen åpner opp for, vil det på verkstedet også bli løftet frem noen utfordringer som oppstår i lys av den nye plan.

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: San Siro 2

Mona Røsseland

Mona Røsseland; Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, lærerutdanningen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter (Multi) og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun har en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.