Verksted 2

Argumentasjon og bevis på barnetrinnet

Kjerneelement: Resonnering og argumentasjon

«Proof is the soul of mathematics” (A. Schoenfeld)

Matematikk handler om å lete etter sammenhenger og beskrive dem. Vi lager hypoteser om sammenhengene og vil overbevise om at de gjelder. Å bevise at noe stemmer i matematikk er annerledes enn i hverdagen ellers, og å la elevene jobbe med matematiske bevis er derfor å gi de innsikt i hva matematikk er. 

Kan alle elever jobbe med matematiske bevis?

Vår påstand er ja. Vi betrakter bevis som en spesiell type matematisk argument som kan ta ulik form etter hvilket klasseromsfellesskap det foregår i. Med utgangspunkt i at læring foregår i et sosialt fellesskap, ser vi på bevis som matematiske argument som bruker påstander, argumentasjonsformer og representasjoner som er akseptert i fellesskapet.

På dette verkstedet skal vi jobbe med matematiske problemstillinger som inviterer elevene til å lage matematiske påstander og bevise dem. Det blir lagt særlig vekt på hva som kreves i et gyldig matematisk argument.  Hensikten er å bidra til at dere får nye idéer til hvordan dere kan fremme matematisk argumentasjon i klasserommet.

Verkstedet vil bestå av en kort introduksjon av sentrale begreper, før vi arbeider i grupper på 3-4 deltakere. Gruppearbeidet omhandler ulike bevisoppgaver i aritmetikk. Verkstedet avsluttes med en oppsummering i plenum.

Målgruppe: Barnetrinn

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom: Coop losjen

Sigrid Iversen

Sigrid Iversen har master i matematikkdidaktikk fra NTNU og har jobbet i grunnskole og videregående skole i åtte år før hun startet som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning høsten 2018. Siden høsten 2019 har hun vært stipendiat i matematikkdidaktikk. I prosjektet undersøker Sigrid hvordan man kan arbeide med, og fremme, resonnering og bevis på barnetrinnet. Hun er med i forskningsprosjektet ProPrimEd – Resonnering og bevis på barnetrinnet, som har tilhørighet ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. 

Christer-L-Hindkjaer.jpg

Christer Løkås Hindkjær har bakgrunn fra fireårig lærerutdanning ved tidligere HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag), med fordypning i realfag. Siden 2018 har han jobbet ved Huseby barneskole i Trondheim, der han underviser elever på femte trinn i blant annet matematikk. Christer deltok våren 2021 i forskningsprosjektet ProPrimEd – Resonnering og bevis på barnetrinnet, som har tilhørighet ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.