Verksted 33

Problemløsningsstrategier i «vanlige» oppgaver – hvorfor og hvordan?  

Problemløsning er et av kjerneelementene i den nye læreplanen for matematikk. Det å «kommunisere ideer og drøfte matematiske problemer, strategier og løsninger» er dessuten en grunnleggende ferdighet i faget.

Jeg er opptatt av elevene utvikler og bruker problemløsningsstrategier også i møte med oppgaver vi kanskje ikke tenker på som typiske problemer. En oppgave kan være rutinemessig for elever som har lært seg metoden, men fremstå som et problem for andre. Hvilke strategier bør elevene tilegne seg? Hvordan kan vi best hjelpe elevene i arbeidet? Og hvorfor kan de ikke bare lære seg metodene? Dette er spørsmål jeg ønsker å belyse og diskutere.

Vi starter med å diskutere hva vi legger i begrepet «problem». Så blir det en kort innledning med eksempler på problemløsningsstrategier.  

I den første praktiske øvelsen jobber vi med oppgaver i grupper. Vi undersøker hvilke problemløsningsstrategier som kan hjelpe elevene til å løse oppgavene.

Etter den praktiske øvelsen diskuterer vi resultatene i plenum.

Den neste øvelsen handler om å lage oppgaver eller endre på gamle oppgaver slik at de kan hjelpe elevene i å tilegne seg og trene opp ulike strategier.

Vi diskuterer det vi har kommet frem til i fellesskap, og spør til slutt om og hvorfor problemløsningsstrategier er viktige.

Målgruppe: U og vg1

Onsdag 1. desember  kl. 10.40-12.00

Rom: Nils Arne

Jens%20Christian%20Lothe%20Opdahl.pngJens Christian Lothe Opdahl
Jeg er 49 år gammel og lektor ved Hartvig Nissens skole, hvor jeg har jobbet siden 2000. Av utdanning har jeg master i kjemi og tilleggsutdanning i matematikk, fysikk og pedagogikk. I tillegg til å undervise fysikk og programfag i matematikk, har jeg de siste årene hatt grupper i matematikk 1P med mange elever som sliter med faget. Jeg er opptatt av hvordan vi kan hjelpe slike elever fra en instrumentell til en mer relasjonell forståelse for faget, blant annet gjennom utforskende undervisning og problemløsning.

Jeg er ellers fagkoordinator ved skolen min, har veiledet flere enn 20 praksisstudenter, sensurert skriftlige eksamener jevnlig og gjennomført påhør for ILS. Jeg har også vært med å skrive Mønster, som er det nye læreverket i matematikk for videregående skole fra Gyldendal.