Verksted 8

Stig EriksenStig Eriksen har lang erfaring fra videregående skole og underviser nå i lærerutdanningen ved UiA.  Han er spesielt interessert i forskjellige former for utforsking i matematikken og hvordan undervise, vurdere og kommunisere rundt dette.

Pauline VosProfessor Pauline Vos forsker og underviser på UiA. Hun har en mastergrad i matematikk og en doktorgrad i matematikkdidaktikk. Hun er spesielt interessert i modellering og det å gjøre matematikken virkelighetsnær og ikke fremmedgjort for de som skal lære den.

Eksamensoppgaver og kjerneelementer. Passer de?

Pauline og Stig har analysert de første eksempeloppgavene som UDIR publiserte for LK20. Verkstedet vil inneholde en kort innledning om dette der vi vil se eksempler på hvordan innholdet i kjerneelementene kan komme til syne i eksamensoppgaver. For å få til en meningsfull sammenlikning av eksamensoppgaver og kjerneelementene finner vi fellesnevnere for oppgaver og kjerneelementer. Disse kan vi så bruke for å endre på oppgaver som kanskje faller inn under det vi kan kalle «tradisjonelle oppgaver». Målet er at vi ved å knytte oppgaver tettere til kjerneelementene lærer oss metoder for å gjøre oppgaver mer spennende både for undervisning og vurdering. Oppgavene vi utvikler i verkstedet vil kunne sammenliknes med det utdanningsdirektoratet kaller «oppgavetype 3». Disse har det nå kommet flere varianter av og typiske trekk ved disse oppgavene kan brukes på andre oppgaver og situasjoner for å lage liknende oppgaver. Deltakerne på verkstedet vil organiseres parvis i det praktiske arbeidet. Det er derfor fint om du kommer sammen med en du kjenner, og spennende om du kommer alene. Da vil vi forsøke å plassere deg sammen med en med samme erfaring og interesse som deg.