Verksted 34

LAMISLAMIS er en organisasjon som er opptatt av god matematikkundervisning fra barnehage til universitet/høgskole. Verkstedsholdere er medlemmer fra LAMIS sentralstyre med erfaring fra ungdomstrinn/VGO. LAMIS sentralstyre har også vært involvert i arbeidet med LK20. 

 

Hvordan inkludere, støtte og motivere elever i utforskende arbeid

På dette verkstedet ønsker vi å presentere et verktøy utviklet av LAMIS. Dette verktøyet skal støtte og motivere elevene i arbeidet med utforskende oppgaver. Hvordan kan elevene komme i gang med oppgaven, hvilke spørsmål må bør de stille, hvordan kan de kommunisere muntlig og skriftlig og hvordan kan de kritisk vurdere egne og andres løsninger.

Utforsking og problemløsing er et viktig kjerneelement i matematikk. Utforsking handler om at elevene leter etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåter enn på løsningene. Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner fra før. Problemløsing handler også om å analysere og omforme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere om løsningene er gyldige.

Elevene trenger gode grunnleggende ferdigheter for å arbeide utforskende. De må også ha kognitiv kondis – være motivert for å jobbe med oppgaver over tid. Verktøyet er inspirert av forberedelsesmateriellet til norsk skriftlig eksamen, og inneholder blant annet spørsmål elevene kan stille seg for å komme i gang, matematiske begreper, regnestrategier og problemløsningsstrategier og skriverammer/setningsstartere. Vi ønsker at verktøyet både skal støtte og utfordre elevene til å være kreative og sette ord på sine fremgangsmåter og løsninger – at de får verktøy som motiverer til å stå i utfordringer og trening i å velge hensiktsmessige hjelpemidler.

Vi vil bruke verktøyet på en fordypningsoppgave fra UngeAbel-konkurransen, og få deltakerne med på en diskusjon og refleksjon rundt løsningsprosessen. Målet vårt er å diskutere hvordan elevene kan vise kompetanse og hvordan vurdere måloppnåelse.