Verksted 24

Olav SolliOlav Solli, 49 år, far, bestefar, ektemann, fotballspiller og lærer ved samme skole i 22 år. Tok lærerspesialistutdanning ved NTNU fra 2018-20 og er matematikkansvarlig ved Otta ungdomsskole.

Vurder det du mener er viktig! 

Kort bakgrunn: Ved skolen vår er den store DEKOM-satsinga «Videregåendeforberedt». Lærere (sammen med elevene) bruker vurdering av utvikling som virkemiddel for å øve inn overordna kompetanser. Utgangspunktene er arbeidet vi gjør med matematikklærerne, inspirert av er Peter Liljedahls «Vurder det du mener er viktig», der han viser at mattelærere over hele verden trekker fram samarbeid, utholdenhet og modighet som noen av de viktigste kompetansene elever trenger for å forstå matematikk. Disse kompetansene inkluderer svært mye av verdigrunnlaget fra overordna del i LK-20 og nå er vi i gang med å arbeide på samme måte i alle fag. Vi har utvida med flere kompetanser, konkretiserer innholdet med elevgruppa og bruker vurderingspiler, egenvurdering og muntlige framovermeldinger.

Et verksted kan bygges på samme måte som jeg har arbeidet med egne kollegaer (jeg legger ved en skisse vi brukte på skolen vår). Denne måten bør kunne overføres til arbeid med egne klasser.

Introduksjon (ca 15 min)

  • Kort om Liljedahls forskning og vår tolkning til klasseromsbruk.
  • Vise arbeidsgang for lærerne (T-skjema, piler, så få ord som mulig, elevstemmen, maks 5 indikatorer)

Arbeid i grupper (45 min)

  • Arbeide med kompetansen samarbeid i grupper på 3-4.
  • Kategorisere og lage vurderingsskjema med vurderingspiler i fellesskap.
  • Vurdere seg selv i samarbeidet de nettopp gjorde.
  • Dele erfaringer – raffinere skjemaet vårt?

Oppsummering (15 min)

  • Introdusere flere kompetanser i tillegg til Liljedahls tre (argumentering for eksempel=
  • Overføringsverdi til andre fag
  • Overordna del i LK-20 – Videregåendeforberedt ved Otta ungdomsskole