Storverksted 6

Olav Dalsegg Tokle

Bård VinjeOlav Dalsegg Tokle er utdannet lærer og har ti år undervisningserfaring i hovedsak fra ungdomstrinnet, der han underviste i matematikk, naturfag og kroppsøving. Ved Matematikksenteret har han jobbet mye med prøveutvikling og misoppfatninger i matematikk. De siste årene har Olav i hovedsak jobbet med Nasjonale prøver i regning, eksamen i matematikk og utvikling av adaptive prøver.

 Bård Vinje, Matematikksenteret 
Bård Vinje er utdannet lærer og har bred undervisningserfaring fra ungdomstrinnet. Underviste blant annet i matematikk. Ved Matematikksenteret har han jobbet med Nasjonale prøver i regning siden oppstarten i 2004, og har de siste årene vært prosjektleder for vårt arbeid med utvikling av nye eksamener i matematikk. Har tidligere vært prosjektleder for senterets arbeid med Ungdomstrinn i utvikling og Realfagsløyper.

Hva er matematisk kompetanse anno 2022?

Olav og Bård deler Matematikksenterets erfaringer med å utvikle eksamen i matematikk med utgangspunkt i «Matematikk skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse i utforsking og problemløsing» som står i «faget relevans og sentrale verdier». Hva er matematisk kompetanse og hvordan skal vi som lærere vurdere elevene etter ny læreplan? Handler det fortsatt om sortere elevene etter hvem som har løst flest oppgaver «riktig», eller er tiden inne for å finne andre kjennetegn på matematisk kompetanse? Som verkstedaktivitet får deltakerne jobbe med autentiske elevløsninger og vurdere disse.