Verksted 20

Camilla RodalCamilla Rodal
Jeg er førstelektor ved OsloMet og 20 års erfaring som lærerutdanner. I 2019 ble jeg meritert underviser. Jeg sitter som leder for eksamensgruppa som lager nasjonal deleksamen i algebraisk tenkning for 1-7. utdanningen. På OsloMet underviser jeg interne studenter i Matematikk 2 på 1-7 utdanningen og veileder masterstudenter. I tillegg underviser jeg lærere som tar videreutdanning i Lærespesialist i matematikk og begynneropplæring. Jeg har flere publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk.

 

Solfrid StoreliSolfrid Storeli
Jeg har arbeidet som universitetslektor ved OsloMet siden 2019. Jeg underviser interne studenter på Matematikk 1 på 1.-7.utdanningen og lærere som tar videreutdanning både i matematikk og begynneropplæring. Jeg er også tilknyttet en forskergruppe som har fokus på begynneropplæring.  Jeg har 15 års erfaring som lærer fra barneskolen.

 

Algebraisk tenkning i begynneropplæringen

Vi ønsker å lage et verksted om algebraisk tenkning der vi fokuserer på inkludering ved at aktivitetene har lav inngangsterskel og høy takhøyde. LK20 legger opp til ved prinsipper for skolens praksis at alle skal ha et inkluderende læringsmiljø. Vi ønsker å fokusere på aktiviteter der elevene deler strategier og erfaringer knyttet til algebraisk tenkning. Den matematiske samtalen vil være sentral for å inkludere alle elevene.

Vi vil starte med å presentere aktuell teori som er knyttet til nyere forskning innenfor algebraisk tenkning.  Aktivitetene som deltakerne på verkstedet vil jobbe med er aktiviteter som vi har prøvd ut i praksisfeltet. Vi vil ha med oss eksempler på hvordan elever har jobbet med aktivistene og den matematiske samtalen som foregikk. Aktivitetene vil legge opp til at vi vil arbeide praktisk med konkreter og ulike representasjonsformer. Vi kommer til å sette deltagerne i grupper der de kan samarbeide og dele erfaringer. I etterkant av at deltagerne har jobbet med aktivitetene, så vil vi legge opp til en refleksjon og diskusjon rundt hvordan lærere kan inkludere alle elever i den matematiske samtalen med utgangspunkt i arbeidet med ulike representasjonsformer.