Verksted 23

Marianne MaugestenMarianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold og har deltatt i flere dekompprosjekter ved ulike skoler der utvikling av lærernes praksis har vært tema.

 

MonicaMonica Sølvberg er utdannet adjunkt med fordypning i matematikk og naturfag, og har tatt veiledningsutdanning. For øyeblikket tar hun også videreutdanning i matematikk. Til daglig jobber Monica på Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg. Her har hun jobbet siden 2010. Hun underviser i matematikk, naturfag og k&h, i tillegg til å være kontaktlærer, praksislærer og regneveileder. Monica har også vært involvert i sensurering av eksamen i matematikk - og har vært assisterende oppmann i Oslo og Viken.

Samarbeid og individuelt arbeid på hel/halvdagsprøve på 9. trinn

Utvikling av vurderingspraksis har vært tema i desentralisert kompetanseheving ved Kruseløkka ungdomsskole. Under heldags/halvdagsvurdering denne våren på 9. trinn skal elevene samarbeide om utforskende/åpne oppgaver og deretter arbeide videre individuelt med den samme oppgaven, eventuelt nye oppgaver der de bruker det de har erfart og lært under samarbeidet tidligere på dagen. De skal levere løsningene sammen med en skriftlig refleksjon om egen læring ved bruk av denne formen for vurdering.

På verkstedet vil vi begrunne og beskrive det vi har gjort ut fra teori og vurderingstekstene i læreplanen.  Deltakerne får diskutere oppgavetypene, kriterier for måloppnåelse og se eksempler på elevrefleksjoner skrevet i etterkant av arbeidet.  Vi vil gjerne ha innspill til videre utvikling av denne vurderingssituasjonen.