Storverksted 3

Ulrica DahlbergUlrica Dahlberg arbetar på NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning, Sverige) och på Lerums gymnasium utanför Göteborg i Sverige. Hon har deltagit i arbetet med Kängurutävlingen sen början av 2000-talet i olika omfattningar.

 

Karin Wallby Karin Wallby har arbetat på NCM och tidigare som mellanstadielärare. Hon har deltagit i arbetet med Kängurutävlingen sen den introducerades i Sverige i slutet av 90-talet. 

 

 

LÖS INTE BARA PROBLEMEN – DISKUTERA DEM OCKSÅ

Problemen i Kängurutävlingen väljs för att de är intressanta på något sätt, hur begrepp behandlas, oväntade eller ”eleganta” lösningar eller hur problemet förhåller sig till andra problem eller till företeelser i omvärlden.

Därför är diskussion om problem och lösningar viktigt. Vissa problem väljs ut till tävlingen just för att de lämpar sig bra att arbeta vidare med. I denna workshop ser vi på några utvalda problem hämtade från Kängurun och diskuterar hur de kan användas i undervisningen.