Verksted 28

Svingen Olaug Lona Svingen er ansatt ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Hun er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning blant annet i spesialpedagogikk og masterutdanning i matematikkdidaktikk. På Matematikksenteret arbeider hun med veiledning i MAM-programmet, kompetanseheving av lærere og ansatte i PPT, prøveutvikling og er senterets kontaktperson om elever som presterer lavt i matematikk. Olaug har bidratt i arbeidet med å utvikle innhold i Matematikksenteret sine digitale kompetanseutviklingspakker i MAM-programmet, Elever som presterer lavt i matematikk og Realfagsløyper. Hun har over 20 års undervisningspraksis fra grunnskolen, hovedsakelig på fådelt barneskole.

SvorkmoAnne-Gunn Svorkmo har vært ansatt på Matematikksenteret siden 2008 og er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i kunst og håndverk, veiledningspedagogikk og masterutdanning i matematikkdidaktikk. Hun jobber for tiden med eksamen etter LK20 på 10. trinn i tillegg til et skoleutviklingsprosjekt i vurdering for ungdomsskoler i Trøndelag.
Anne-Gunn har vært leder av Kengurukonkurransen i Norge siden 2004, og har sammen med Olaug utviklet kompetansepakker for lærere som arbeider med elever som presterer lavt i matematikk. Hun har jobbet 20 år som lærer både i barneskolen og i ungdomsskolen.

Skjæringspunktet mellom språk og matematikk

Enkelte oppgavetyper legger opp til mer muntlig aktivitet enn andre. På dette verkstedet presenterer vi eksempler på oppgaver som fremmer muntlig aktivitet og som gir alle elever mulighet til å delta i den matematiske samtalen. Vi vil løfte fram sentrale grep på hvordan læreren kan legge til rette for å inkludere alle elever i samtalen. For at elever skal engasjere seg i samtalen, må de ha noe å snakke om med mulighet for å utvikle sin tenking i samspill med andre. Målet er blant annet å utvikle elevenes matematiske ordforråd og begrepsforståelse. Oppgaveideene vi presenterer kan forenkles eller bygges ut for å tilpasses til aktuelt klassetrinn.