Verksted 12

Camilla N. JustnesCamilla N. Justnes, Matematikksenteret
Camilla Normann Justnes er ansatt ved Matematikksenteret der hun arbeider med veiledning og kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og skole. Camilla har jobbet i mange år som lærer i grunnskoler med stort elevmangfold, deriblant flerspråklige elever. Hennes forskningsinteresser er for tiden matematikkundervisning i flerspråklige klasserom.

 

 

 

Matematikkundervisning i et flerspråklig klasserom

Hvilke muligheter bringer flerspråklige elever med seg inn i matematikklasserommet? Hvordan kan vi designe matematikkundervisningen slik at flerspråklige elevers språklige og kulturelle verktøykasse blir en ressurs for alle elevene i matematikkundervisningen?

Globalisering og migrasjon gir et økende antall flerspråklige elever i norske klasserom. Til tross for at prinsipper for god matematikkundervisning også gjelder disse elevene, føler likevel mange lærere at de mangler eksplisitte strategier for å legge til rette for gode læringsmuligheter for denne elevgruppen.

På dette verkstedet kan du få ideer og inspirasjon, og prøve ut noen strategier som skaper flere muligheter for flerspråklige elevers deltakelse i matematikk. Forskning viser at noen strategier lærere kan bruke for å støtte flerspråklige elever bidrar til å redusere de kognitive kravene i matematikkoppgaver og aktiviteter. Vi vil derfor i dette verkstedet se på strategier som kulturelt relevante kontekster, bruk av visuelle representasjoner og betydningen av gester. Vi vil sammen analysere og utvikle noen matematikkoppgaver slik at de fasiliteter flerspråklige elevers læring i matematikk. Ved å se på nærmere på betydningen av flerspråklige elevers kulturelle og språklige verktøykasse, kan vi lage et læringsmiljø som støtter alle elevers læring i matematikk.

Dette verkstedet baserer seg på erfaringer og utprøvinger fra undervisning i barneskoler med stor andel flerspråklige elever, samt forskning og materiell utviklet av National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).