Verksted 26

Helmer AslaksenHelmer Aslaksen har en cand. mag fra Universitet i Oslo, og en Ph.D. fra University of California, Berkeley. Han var ved National University of Singapore fra 1989 til 2011, men er nå i en delt stilling ved Institutt for lærerutdanning og Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han har vært konsulent for utstillinger ved Singapore Art Museum og  Asian Civilisation Museum, TV serier på Discovery Channel, dommer for TV konkurranser for ungdomskoleelever, leder av organisasjons­kommiteen for «Singapore Mathematical Olympiad» og visepresident for Singapore Mathematical Society. I 2004 ble han tildelt The Outstanding Educator Award ved National University of Singapore.Ved Universitetet i Oslo har han introdusert et nytt kurs «Skolematematikk fra et avansert synspunkt» om didaktisk matematikk for Lektorprogrammet.

Utforskning i kalkulus (VG)

Mange lærere sliter med å finne gode eksempler på åpne, utforskende oppgaver. Vi vil bruke glidere i GeoGebra til å utforske polynomer med variable koeffisienter. Noen av resultatene er overraskende, og vi vil forklare dem algebraisk. Vet du for eksempel hvordan ekstremalpunktet til ax2+bx+c vil bevege seg hvis vi varierer a i? Vi vil også utforske oscillerende funksjoner og bruke dem til å konstruerer overraskende moteksempler.