Verksted 4

Gry Helen BjønnumGry Helen Bjønnum
Før jeg startet på Høgskulen på Vestlandet i 2018, jobbet jeg i samme barnehage i Bergen i nærmere 8 år. Dette skapte en økt interesse for barns måte og lære på, og hvordan vi som voksne kan være deres aktive støttespillere. Nå er jeg inne i mitt fjerde år, og har hatt matematikk og profesjonspedagogikk som aktuelle masterfag. Til høsten starter arbeidet med masteren, der temaet vil være knyttet til overgangen mellom barnehage og skole. Jeg er særlig opptatt av utviklings og endringsprosesser i skolen, og mener det er viktig at vi som undervisere hele tiden er «på» og er med på å utvikle oss for å skape en best mulig skole. Ellers er jeg 37 år, opprinnelig fra Arendal, bosatt i Bergen, og har en svakhet for havet, bøker og gode paraplyer.

Bevisstgjøring av god underveisvurdering som del av planlegging av undervisning

Hvordan vurderer du elevene dine når de jobber med matematikkoppgaver? Er dette noe du planlegger i forkant, eller kommer det av seg selv? Å være bevisst egen vurdering er viktig og gir innsikt i hvor elevene dine er, og hvordan man kan hjelpe dem videre.

Høsten 2021 skrev jeg en artikkel knyttet til formativ vurdering, og hvordan denne kan planlegges på lik linje med andre aspekter av undervisningen, med flere interessante funn. I arbeidet utviklet jeg et analyseverktøy, som andre også kan ha nytte av. Dette analyseverktøyet vil i kombinasjon med Black & Williams modell (2009) legge hovedgrunnlaget for kurset.

Analyseverktøyet er enkelt i bruk og vil være knyttet til Black & Williams modell (2009) og deres fem nivåer knyttet til underveisvurdering. Modellen blir presentert i forkant diskusjonene, så om du ikke har den helt inne fikser vi det! Kort fortalt tar denne utgangspunkt i at elevene som enkeltpersoner, og som gruppe, i tillegg til deg som lærer, er viktige deler i en god underveisvurdering.

Siden det er deres erfaringsutveksling som er særlig verdifull, vil verkstedet ha størst fokus på gruppebaserte diskusjoner basert på trinnet dere underviser på. Denne vil være knyttet til egen vurderingspraksis med grunnlag i presenterte analyseverktøy og modell. Spørsmål som kan tas opp kan blant annet inkludere; 

  • Hva vektlegger vi i egen vurderingspraksis i planlegging av undervisning?
  • Hvilke grep kan tas for å ivareta alle de fem nivåene?

Mot slutten, og hvis tiden strekker til, er det også alltid spennende og høre hverandres erfaringer knyttet til emnet.