Verksted 15

Emma Zakrisson och Maria AnderssonEmma Zakrisson och Maria Andersson
Vi är två lärare som arbetar på högstadiet (ungdomstrinn) i Jämtland, Sverige. Vi drivs båda av att hela tiden utveckla våra egna och elevernas kunskaper. Emma Zakrisson är lärare i matematik och svenska och Maria Anderson är lärare i matematik och textilslöjd.

Escape room med Thinglink

Varför escape room i undervisningen? Det är ett elevaktivt arbetssätt som vi alltid ser väcker motivation och engagemang hos eleverna. Det är också ett sätt att utmana dem utifrån deras förutsättningar. Genom att de sambarbetar kan vi ge dem mer utmanande uppgifter. De interagerar och utmanar sin kunskapsnivå genom att de vågar testa sig fram. Ett escape room kan även göras på flera olika nivåer så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Det gör det till en inkluderande aktivitet. När eleverna jobba med sina escape room har jag som lärare möjlighet att gå runt och lyssna på deras resonemang och på så sätt få syn på deras kunskaper. Escape room kan användas både som en lärandesituation och som kunskapscheck.

På vår verkstad kommer vi att visa hur man kan göra ett escape room med hjälp av Thinglink och Google formulär. Deltagarna kommer, efter en genomgång från oss, själva få testa att bygga ett escape room. Deltagarna kan förvänta sig att gå från vår workshop med verktyg så att de sedan själva ska kunna jobba vidare med att utveckla sin undervisning.

Vi utmanar elevernas nyfikenhet att lösa problem och visar på hur man på ett enkelt sätt kan göra Escape rooms genom att använda sig av Google formulär och Thinglink.