Verksted 18

Anne SelandAnne Seland har master i matematikkdidaktikk og underviser i matematikk ved Flekkefjord videregående skole. I tillegg er hun engasjert av Universitetet i Bergen der hun underviser og veileder lærere som tar videreutdanning i matematikk og i algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget. Anne leder også nemnda som lager eksamen i 1P, 1T, 2P og 2P-Y for Utdanningsdirektoratet. I 2020 vant hun Holmboeprisen for sitt engasjement og sin evne til å løfte og stimulere elvene sine.

Kompetanse, vurdering og eksamen i matematikk i LK20

Hva sier LK20 om kompetanse og vurdering i matematikk? Hva er nytt? Hvilke konsekvenser har dette nye fått for vårt arbeid i klasserommet? Og - hvordan endres eksamen?

I forskrift til opplæringsloven står det at grunnlaget for vurdering i et fag er kompetansemålene i læreplanen for faget. Det står også at kompetansemålene skal forstås i lys av teksten «Om faget».

«Om faget» beskriver fagrelevans og sentrale verdier, og inneholder overordnede beskrivelser av kjerneelementer og grunnleggende ferdigheter.

Påvirker dette måten vi arbeider på i klasserommet? Hva vil det si å ha kompetanse i matematikk, og hvordan kan vi skape en god arena for læring? Vi skal arbeide med dette, og tar utgangspunkt i konkrete opplegg og eksempler knyttet til matematikkfag i videregående skole.

Eksamen skal gi eleven eller privatisten mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen. Hva betyr det? Vi ser på ulike oppgavekategorier og på momenter som skal inngå i en helhetsvurdering.