Verksted 27

Knut SkrindoKnut Skrindo  har hovedfag i matematisk logikk fra UiO og er lærer i matematikk og programmering ved Oslo katedralskole. Der har han undervist siden 2000.  Han har erfaring fra alle matematikkursene i studieforberedende utdanningsprogram, samt faget Programmering og modellering X. Siden 2005 har Skrindo skrevet lærebøker i matematikk for Gyldendal og er forfatter på Mønster.
 

Vurdering i programmering på vgs

Etter innføring av programmering i matematikkfaget i den nye læreplanen er vurdering av programmering blitt en del av hverdagen i matematikktimene. Men hvordan vurderer vi best programmering i videregående skole? På verkstedet studerer vi ulike eksempler på oppgaver – for underveisvurdering og for sluttvurdering. Vi lager egne oppgaver og tester dem ut på hverandre.