Verksted 33

Aino UkkonenAino Ukkonen er stipendiat ved OsloMet i forskningsprosjektet Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT), og forsker på hvordan algoritmisk tenkning kan vurderes, med hovedvekt på underveisvurdering og algoritmisk tenkning i matematikkfaget. I forskningen samarbeider Aino med lærere og forskere fra Norge og Finland. Hennes mål er å bidra til at underveisvurdering av algoritmisk tenkning skal være noe som bidrar til gjensidig kunnskapsutveksling mellom lærere og elever.
Aino har erfaring fra matematikkundervisning på grunnskole- og videregående skole i Finland og har jobbet med anvendt matematikk før overgang til PhD innen utdanningsforskning.

 

Vurdering av algoritmisk tenkning i matematikkundervisningen

Hva innebærer underveisvurdering av algoritmisk tenkning? Læreplanen i matematikk legger stor vekt på formativ vurdering, og når denne skal knyttes til algoritmisk tenkning kan det fort bli en del abstrakte mål som må oversettes til praksis. I dette verkstedet får man prøve seg på vurdering av algoritmisk tenkning ved hjelp av et pedagogisk verktøy som er spesifikt utviklet til dette formålet.

Aktiviteten tar utgangspunkt i typiske oppgaver som inneholder elementer av algoritmisk tenkning og programmering i matematikk. I verkstedet ser vi på oppgavene, hvordan de kan løses og hvilken rolle algoritmisk tenkning har når man løser slike oppgaver. Verktøyet for vurdering skal støtte refleksjonen over hvilke tilbakemeldinger og strategier som kan passe forskjellige situasjoner når elever løser oppgaver som involverer programmering/algoritmisk tenkning. Målet med utprøving av verktøyet er å inspirere til videre arbeid med vurdering av algoritmisk tenkning i skoler og gjøre denne oppgaven litt mer håndfast.

Presisering av målgruppe: Primært ungdomstrinn, men kan passe for mellomtrinn og videregående. Det er en fordel å ha litt kjennskap til programmering eller algoritmisk tenkning.