Storverksted 2

Henning FjørtoftHenning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han er ph.d. i nordisk litteratur og arbeider spesielt med vurdering, leseundervisning og skoleutvikling. For tiden leder han forskningsprosjektet Going gradeless, som undersøker vurderingspraksis på videregående skoler der lærerne selv velger å redusere karakterbruken.  

 

Videreutvikling av lærernes vurderingskompetanse, og hvordan man kan samarbeide i og på tvers av fag for å realisere læreplanens ambisjoner

Vurdering er en viktig kilde til informasjon om elevenes læring og utvikling, men kan også påvirke læringsmiljøet i negativ retning. I omtalen av vurdering sier Overordnet del av læreplanen at lærere må «balansere behovet for god informasjon om elevenes læring og uønskede konsekvenser av ulike vurderingssituasjoner». Storverkstedet på konferansen vil handle om hvordan matematikklærere i ungdomsskole og videregående opplæring kan videreutvikle sin vurderingskompetanse, og om hvordan de kan samarbeide i og på tvers av fag for å realisere læreplanens ambisjoner.