Verksted 14

Tommy Lykke NordahlTommy Lykke Nordahl er utdannet matematikklektor med 12 års erfaring fra ungdomstrinnet. I tillegg til jobben som lærer har han hatt flere roller innen produksjon av digitale læremidler, ledet Utdanningsforbundets nasjonale matematikknettverk i forbindelse med fagfornyelsen og ledet arbeidet med å skrive ny læreplan i valgfaget programmering.

Programmering – happening eller verktøy?

Hvordan kan programmering berike min undervisning? Programmering er fremdeles et relativt nytt område i matematikkfaget. Mange lærere har lite eller ingen kunnskap om programmering og spørsmålene er mange:

Hva må jeg som lærer inneha av kunnskap for å undervise i programmering? Hva skal elevene lære? Hvor starter jeg?

I dette verkstedet vil vi svare på disse spørsmålene, samt senke læreres terskel for å benytte programmering med elevene. Vi vil se på hvordan programmering kan anvendes som et verktøy gjennom hele undervisningsåret og ikke bare som en happening for å krysse av kompetansemål i læreplanen. I løpet av verkstedet vil vi belyse hvordan man kan gjennomføre programmeringsundervisning som er selvdifferensierende, slik at undervisningen inkluderer elever med ulik grad av matematisk kunnskap og programmeringskompetanse.

Verkstedet er beregnet på lærere i grunnskolen som har lite eller ingen erfaring med programmering. Deltakerne vil lære noen enkle programmer som umiddelbart kan tas i bruk i eget klasserom. Disse programmene benytter seg av både blokk- og tekstbaserte programmeringsspråk som kan anvendes gratis i nettleseren og krever ingen andre ressurser enn datamaskin eller nettbrett. De eneste forberedelsene man må gjøre før dette kan tas i bruk med egne elever er å opprette en konto tilknyttet en e-postadresse for hver enkelt bruker.