Verksted 2

Ann Kristin Stustad NybøAnn Kristin Stustad Nybø

Jeg har jobbet som lærer i Drammensskolen siden 1999, de siste 13 årene ved Skoger skole. Jeg er svært engasjert i matematikkfaget og brenner for å jobbe med forståelse, dybdelæring og ikke minst å vise og spre glede over faget. Jeg har 90 st.p. matematikk, og har siden studiene som ble avsluttet i 2016, deltatt i en Algebragruppe ved OsloMet, ledet av Elisabeta Iuliana Eriksen og Ida Heiberg Solem. Der utveksler deltakerne i gruppen erfaringer med bruk av algebra i barneskolen, i tillegg til andre utforskende og åpne oppgaver. Mitt hjertebarn i undervisningen er at alle elevene skal oppleve et fellesskap i undervisningen uansett nivå.

Alle skal med

Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Lærere må bruke sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas best mulig i møte med fellesskapet (Opplæringens verdigrunnlag i LK-20).
Hvordan kan vi sikre at alle elevene opplever et inkluderende fellesskap i klassen og unngår å kjenne på stigmatisering i forhold til eget matematikknivå? Vi vet at elever utvikler matematikkforståelse i ulikt tempo, og at de som mister troen på egne evner henger lengre etter for hver matematikktime de ikke opplever mestring. Det er derfor viktig at vi som lærere ikke er med på å bygge opp under denne stigmatiseringen. Verkstedet skal handle om hvordan man kan legge til rette for at alle elever i en klasse kan jobbe med de samme oppgavene, bare på sitt nivå. På den måten vil elevene oppleve mer inkludering og bygge tro på egne evner. Når elevene får samhandle med de andre elevene i klassen, og får de samme oppgavene vil de oppleve et fellesskap som bidrar til inkludering. De vil også oppleve at vi som lærere tror de mestrer og dermed få bedre tro på egne evner.

Jeg ønsker å introdusere noen oppgaver vi kan jobbe med sammen og løfte frem hvordan de kan brukes for alle elevene i gruppa, uavhengig av matematisk nivå. Her er målet inkludering ved å benytte lav inngangsterskel og høy takhøyde i oppgavene. Denne måten å inkludere alle elevene i fellesskapet på er viktig for at elevene skal oppleve fellesskap og oppleve at de kan bidra til løsninger på lik linje med andre. På den måten får alle elevene i gruppa mulighet til å bidra på sitt nivå, og innenfor LK-20s læreplanmål. Samtidig vil de som trenger ekstra utfordringer også muligheter til å møte dette.