Verksted 17

Eva Holthe Enoksen Eva Holthe Enoksen har undervist i matematikk og fysikk på Edvard Munch videregående skole siden 2016 og er fagansvarlig i realfag. Hun har mastergrad i fysikk ved UiO og har deltatt på Teach First Norway-programmet i regi av UiO, Osloskolen og Equinor. I tillegg har hun brei organisasjonserfaring fra både ungdomsorganisasjoner, studentpolitikk og korpsbevegelsen. Eva er også en del av det aller siste kullet på lærerspesialistutdanninga i matematikk på NTNU for 8.-13. trinn

Fellestid – et sted for irritasjon eller utvikling? 

Fellestid, plantid, avdelingstid – kjært barn har mange navn. Fellestiden er et av få møtepunkter vi lærer har til å jobbe med fag, dele erfaringer og utvikle vår undervisningspraksis. Likevel fylles tiden ofte med ren informasjon, detaljplanlegging eller foredrag om overordnede temaer. Med fagfornyelsen er det stort fokus på at skal legge til rette for elevers læring og utvikling gjennom samarbeid, utforsking og diskusjon. På samme måte trenger vi lærere også å utvikle vår undervisning gjennom et faglig samarbeid der vi kan diskutere fag, prøve ut nye ting og reflektere rundt praksis.  

Dette verkstedet vil handle om hvordan lærere i større grad kan inkluderes i arbeidet med å fylle og styre fellestida for at den skal bli en arena for profesjonsutvikling. På verkstedet vil jeg fortelle om hvordan vi på vår skole bruker fellestiden for å utvikle en undervisningspraksis i matematikk som har som mål å inkludere flest mulig elever, og der formativ vurdering blir en naturlig del av undervisningen. Vi skal også prøve ut noen arbeidsmetoder som kan gjøre fellestida mer inspirerende.