Verksted 13

Randi Maria Fauske BlindheimIda Støbakk Valberg

Begge har lang arbeidserfaring fra andre fagområder, men jobber for tiden som lærere i grunnskolen ved siden av studiene. Fra høsten av starter vi i 100 % stilling som kontaktlærere, begge på småtrinnet.

Vi er generelt opptatt av at undervisningen skal være motiverende, engasjerende og skape elevaktivitet, og at elevene skal få en mer helhetlig undervisning som tilrettelegger for dybdelæring. I tillegg har vi et stort fokus på inkludering og at undervisning bør tilpasses på en slik måte at alle kan delta uavhengig av forkunnskaper og ferdighetsnivå.

Aha! Problemløsning i samarbeid på VI-PS

Vi er to nyutdannede lærere som har studert MGLU 1-7 ved universitetet i Sørøst- Norge. Masteroppgaven vår i Begynneropplæring har fokus på 2.trinns elevers bruk av vertikale tavler når de samarbeider og løser problemløsningsoppgaver i matematikk.

Blant annet har vi funnet at elevene øker sin kommunikasjonskompetanse i matematikk når de arbeidet på vertikale tavler. Prosjektet, funn og resultatene, oppleves som så pass viktig og verdifullt, at vi ønsker å dele dette med flere og forhåpentligvis også inspirere andre.

Verkstedet innebærer arbeid med problemløsningsoppgaver på VI-PS i grupper à 3 deltakere. Etter hver oppgave legger vi opp til felles refleksjoner og drøfting: Hva skjedde? La deltakerne koble dette til egne elever. Vi tar utgangspunkt i et par av problemløsningsoppgavene fra prosjektet, og lar deltakerne teste ut selv. Samtidig viser vi hvordan vi valgte å tilrettelegge for at oppgavene skulle bli så konkrete og forståelige som mulig. Prosessen med utprøving/oppgaveløsning og refleksjon gjentas med samtlige av oppgavene. Verkstedet avsluttes med en felles idemyldring og en kort oppsummerende refleksjonssamtale i plenum.