Verksted 11

Kurt Mikal KlunglandKurt Mikal Klungland arbeider ved Samfundets skole Egersund. I tillegg til førti års erfaring i hele grunnskolen, har han også vært aktiv i LAMIS og ved Matematikksenteret, har holdt kurs og verksteder for lærere og skrevet noen artikler i Tangenten. Foruten å brenne for at alle elever skal oppleve glede ved matematikken, arbeider han også for å få elevene ut av klasserommet og lære i, av og med naturen. 
Nå arbeider han som delvis uføretrygdet assistent, med sans for at alle skal oppleve mestring, trivsel og glede i tallenes verden. Og i virkeligheten.

Få alle fram

Er det mulig å få alle med? - Jeg mener at alle elever kan - og bør oppleve å lykkes i matematikktimene. 

Førti års erfaring har vist meg at når jeg legger til rette med konkretiseringsmateriell for de som trenger det mest, så tjener alle elevene på dette. Noen opplever å lykkes med noe, mens andre oppdager enda en innfallsvinkel eller sammenheng. Mitt ønske har alltid vært å få alle framover, og det gjelder også dine elever. Matematikk er skjønnhet. Matematikk er sammenheng. Og å arbeide med matematikk skal være både trivelig og utfordrende.

Olav Lunde sa til meg at de fleste elever som sliter på ungdomstrinnet, mangler automatisering av summer under tjue. Derfor arbeider jeg mest med små tall og bruker Numicon til å se og oppdage små summer og differanser. 

Jeg deler mine erfaringer og tips med dere. Jeg sier litt om hvorfor jeg velger å gjøre ting sånn, og så gjør vi det. Vi arbeider, spiller og samtaler i små grupper, og deler erfaringer og ideer med hverandre. 

Sammen skal vi gjøre

“Den hemmelige posen”
“Gjett 3 kort”
“Siste brikke”, og
“Dagens tall”

Jeg regner også med at vi får tid til å samtale om deltakernes utfordringer og erfaringer og hjelpe hverandre til å få alle fram. 

Verkstedet handler om grunnleggende opplæring, men særlig om hvordan vi kan få alle med, til nytte og glede også for de flinkeste.