Verksted 31

TømmerstigenHege Tømmerstigen: Jobber for tiden i Lunner kommune som kontaktlærer på mellomtrinnet, men har erfaring fra trinnene 1-10. Er utdannet allmennlærer med fordypning i matematikkdidaktikk, matematikkvansker og regning som grunnleggende ferdighet. Har også jobbet som regneveileder i 5 år.
 
OlsenAnja Olsen: Jobber som pedagogisk veileder med matematisk kompetanse ved Pedagogisk senter i Ullensaker kommune. Jobber ut mot alle skolene i kommunen og trinnene 1-10. Har master i lærerspesialist i matematikkdidaktikk 1-7 fra NTNU. Har årsenhet i matematikk, engelsk og PPU. Har jobbet som kontaktlærer og faglærer på trinnene 5-7.

How to make 12? Inkludering og vurdering i arbeid med tall i det flerkulturelle klasserommet

Overordnet del sier at «Skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn.». Vi ønsker å sette fokus på mangfoldet av elever med flerkulturell bakgrunn og med det flerspråklighet i mange klasserom. Verkstedet vårt tar utgangspunkt i elever som tidligere har hatt opplæring i matematikk i hovedsak på et annet språk enn norsk.

Målet er at man som lærer skal kunne jobbe både med matematisk fagkunnskap og utvikling av fagspråket for å inkludere og vurdere elevenes matematiske kompetanse uavhengig av deres språklige bakgrunn.

I løpet av verkstedet ønsker vi å presentere praktiske oppgaver som alle elever kan delta på. For eksempel kan andre land ha ulik tallstruktur enn den norske. Det kan derfor være hensiktsmessig for læreren å være kjent med tallstrukturene på elevenes morsmål for lettere å kunne skape en bro mellom førstespråket og undervisningsspråket. Videre er det også viktig å kunne observere elevenes strategier, samt hjelpe dem med å sette ord på tankegangen for å kunne bistå i utviklingen av både fagkunnskap og fagspråk.  Hvilke deler av innlæringen av matematiske begreper er likt eller ulikt mellom elever som har norsk som førstespråk opp mot elever som har norsk som andre-, evt. tredjespråk? Gjennom diskusjoner vil vi blant annet løfte frem mellomspråksteorier, samt hvilke fokus andre land kan ha på matematikkopplæring.