Verksted 25

Flemming KastbjergFlemming Kastbjerg: Fagkonsulent for matematik i erhvervsuddannelserne i Børne og Undervisningsministeriet. Seminarieuddannet lærer. Har undervist i matematik i erhvervsuddannelserne i 16 år.

 

Matematik i arbejdslivet

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser og de matematikkompetencer, som arbejdslivet efterspørg, gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige at kunne, for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne i Danmark og hvordan øges elevernes motivation gennem inddragelse af elevernes kommende profession og koblingen mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler og lader deltagerne arbejde aktivt med disse.

Formålet med workshoppen er, at give et indblik i, hvordan man kan øge elevernes motivation i matematik ved at tage udgangspunkt i eleverne og med inddragelse af meningsfulde helheder. Workshoppen vil med udgangspunkt i forskellige modeller, lade deltagerne arbejde aktivt med egen konkrete eksempler på hvordan undervisningen kan tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne forstår sammenhængen mellem deres praksis og matematikken. I denne workshop får deltagerne inspiration til hvordan de, med udgangspunkt i deres elever, kan inddrage meningsfulde helheder i sin undervisning og på den måde øge elevernes motivation og læringsudbytte.

Det vil være en fordel at medbringe en computer eller tablet/smartphone til denne workshop.