Verksted 30

Svein Anders HeggemSvein Anders Heggem har jobbet som lærer og praksislærer i grunnskolen i Kristiansand og Lillesand. Han har bidradd i lokalt og nasjonalt utviklingsarbeid, sittet i ulike råd, utvalg og referansegrupper knyttet til matematikkfaget.

 

Lærerens undervisning og elevens læring

Samlingen fokuserer på rammer og organisering av undervisningen, og bruk av elevens tenkning i matematiske klassesamtaler av strukturert, godt planlagt og høy kvalitet. Med utgangspunkt i noen konkrete og enkle matematikkoppgaver fra barne- og ungdomstrinnet, modellerer vi klassesamtaler for å tydeliggjøre behovet for å få frem elevens tenkning og å utvikle lærerens undervisningspraksis. Viktige aspekt som elevens behov for trygghet, forutsigbarhet i undervisningen og inkluderende klassemiljø vil bli tydeliggjort under arbeidet.