Verksted 16

Anne Lise ØvstebøAnne Lise Øvstebø har master i matematikkdiadaktikk fra NTNU og underviser i matematikk og naturfag ved Akademiet VGS Sandnes. Masteroppgaven hennes med tittelen «Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom» brukes ved Matematikksenteret og på flere lærerutdanninger. Hun har erfaring fra matematikkfag på både Vg1, Vg2 og Vg3 og brenner for å skape en matematikkundervisning med fokus på forståelse og lærelyst.

Må vi ha skriftlige prøver i matematikk?

I dette verkstedet skal vi jobbe med ulike vurderingsformer i matematikk. I forskrift til opplæringsloven (2020) står det blant annet at: «Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen.» Utdanningsdirektoratet (2022) følger opp med å fremheve at selv om ikke all vurdering må bidra til lærelyst, har vurderingspraksisen betydning for selvfølelsen og lærelysten til elevene. I verkstedet skal vi diskutere i hvilken grad skriftlige prøver i matematikk faktisk gir elever økt lærelyst. Vi skal se på andre vurderingsformer og utvikle undervisningsopplegg som kan vurderes på andre måter enn gjennom en skriftlig prøve.

Skriftlige prøver har hatt en sterk tradisjon i matematikkfagene. Etter fagfornyelsen har det skjedd en del endringer, og det er behov for å tenke annerledes også når det gjelder vurdering. På verkstedet skal vi sammen se på hvilke endringer som bør til i vår egen vurderingspraksis.

Deltakerne må ha med egen PC/Mac.