Storverksted 8

Tor EspenTor Espen Kristensen underviser i matematikk ved Stord vidaregåande skule. I tillegg har han ansvar for to videreutdanningskurs for lærere ved Universitetet i Bergen. Han var med i gruppene som skrev kjernelemene og i læreplangruppen for matematikk. Han er leder for utdanningsdirektoratets  eksamensnemnd for programfag i matematikk. Våren 2022 gav han ut boken «Programmering i matematikkfaget». Tor Espen er ressursperson for matematikksenteret. I 2022 ble han tildelt Holmboeprisen. 

Utforsking og problemløsning — kun for de flinkeste eller noe alle elevene har utbytte av?

I dette storverstedet vil vi se på ulike problemer der elevene må utforske og resonnere sammen. Vi vil se spesielt på det som kalles rike problem og hvordan vi kan jobbe med elevene på alle nivå for å øke deres matematiske kompetanse. Vi vil diskutere hvordan vi kan bruke dette som et godt utgangspunkt for dybdelæring i matematikk. Eksemplene vil i all hovedsak bli hentet fra Matematikk 1T. 

Hovedmålgruppen er lærere i videregående skole, men lærere på ungdomstrinnet vil også kunne ha utbytte av verkstedet.