Verksted 10

Anne-Gunn SvorkmoAnne-Gunn Svorkmo har vært ansatt på Matematikksenteret siden 2008 og er utdannet allmennlærer med masterutdanning i matematikkdidaktikk. Hun jobber for tiden med eksamen etter LK20 på 10. trinn i tillegg til et skoleutviklingsprosjekt i vurdering for ungdomsskoler i Trøndelag.
Anne-Gunn har vært leder av Kengurukonkurransen i Norge siden 2004 og deltatt i flere skoleutviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun har jobbet 20 år som lærer både i barneskolen og i ungdomsskolen.

Monica RehaugMonica Rehaug har vært ansatt på Matematikksenteret siden 2014 og har master i matematikkdidaktikk. Hennes arbeidsoppgaver ved senteret er videreutvikling av nettstedet matematikk.org og nasjonale prøver i regning på 5. trinn. Hun har 17 års undervisningserfaring fra ungdomsskolen.
 

Plakater som ressurs i matematikkundervisningen

Matematikk.org har utviklet nye plakater etter ny læreplan. Plakatene gir en oversikt over 10 matematiske tema i grunnskolen og har som mål å formidle grunnleggende basiskunnskaper i matematikk på en oversiktlig og inspirerende måte.

Illustrasjoner, tekst og fargebruk er brukt for å peke på og tydeliggjøre sammenhenger i matematikk. Plakatene er tenkt brukt som et læremiddel for alle elever på alle trinn, hvor elever kan hente ut fakta etter behov.

På verkstedet vil vi kort presentere arbeidet med utvikling av plakatene og hvilke valg vi har stått ovenfor. I hoveddelen av verkstedet belyser og diskuterer vi hvordan et utvalg av plakatene kan brukes som en ressurs i klasserommet.

Plakatene er bygget opp slik at alle elever kan dra nytte av fakta uavhengig av nivå. Noen elever kan ha mest bruk for grunnleggende fakta på plakatene, andre vil kunne bli nysgjerrig på noe de enda ikke kan. Elever kan også bruke plakatene for å finne sammenhenger, for å bli mer bevisst på hvordan fakta henger sammen. Kort oppsummert, så kan du som lærer bruke plakatene i det inkluderende klasserommet.

Alle grunnskoler fikk i juni 2022 tilsendt et sett med plakater. Deltakere på verkstedet vil få hvert sitt sett med plakater.