LOTUS-skjema

Her finner du to ressurser som bidrar til forankring av regning i personalet. Den ene er en kartlegging av hva lærerne vet om regning, og hva som allerede gjøres i undervisningen. Den andre ressursen er en strategi for hva skolen skal fokusere på, og tar utgangspunkt i det lærerne vet om regning og det de allerede gjør i klasserommet. I begge ressursene brukes LOTUS-skjema. Det er beskrevet slik:

LOTUS-skjema er en utdypningsstrategi som kan brukes med tanke på flere formål, og kan derfor gjennomføres på ulike tidspunkter i skolens utviklingsprosess. Et LOTUS-skjema er inndelt i ni ruter. I den midterste ruta skriver deltakerne det temaet de ønsker å arbeide med, for eksempel regning som grunnleggende ferdighet i alle fag:

 

Lotus.png

Deretter fyller deltakerne ut de tomme rutene med det de mener er det viktigste knyttet til temaet de valgte, og ut ifra formålet med aktiviteten.

StorLOTUS

Når skjemaet er utfylt kan det utvides til en ”storLOTUS”. De utfylte rutene danner da nye ”kjerner” og prosessen gjentas for hvert av de åtte nye skjemaene. Gjennom arbeidet med en slik utgrening blir deltakerne utfordret til å gå dypere inn i et tema for eksempel slik: 

Stor%20Lotus.png