Presentasjon - regning i alle fag

Innhold i presentasjonen

Første del beskriver faglig bakgrunn for arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet og viser til bakgrunnsdokumenter.

Del to viser eksempler på hvordan regning kan integreres i ulike fag. Undervisningsoppleggene er knyttet opp mot kompetansemål og komponenter som utgjør god regning. I tillegg er det forslag til utviklingsoppgaver.

Spesielt del to er beregnet for bruk til refleksjon og utvikling. Vi oppfordrer den enkelte lærer og skole til å vurdere egen praksis rundt arbeidet med å utvikle elevers regneferdighet i alle fag og settte i gang nødvendige endringsprosesser i egen undervisning og på egen skole.

Tips til bruk

Presentasjonen er beregnet til å bruke i den skolebaserte kompetanseutviklingen og kan brukes av den enkelte skoleleder og skoleeier i dette arbeidet. Videre er den tilgjengelig for alle, slik at enkeltlærere kan finne ideer og bakgrunnsmateriale til egen undervisning og utvikling.

Dere kan bruke presentasjonen enten i sin helhet, eller dere kan velge deler, for eksempel enkeltfag.

Presentasjonen kan brukes både til å sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid og som grunnlag for å kunne arbeide grundig med hvert tema.

Relaterte filer