Observasjon-, støtte- og veiledningsmateriell

Det finnes mange pedagogiske støtteverktøy, og kvaliteten på disse er varierende. På disse sidene finner du en oversikt over tilgjengelig materiell til observasjon, veiledning og støtte innenfor matematikk i barnehagen. Den representerer ikke anbefalinger fra Matematikksenteret, men er ment å gi en oversikt over hva som finnes.

Viktigheten av tidlig innsats i matematikk er veldokumentert. Denne oversikten over relevant materiell er et bidrag til å heve kvaliteten i arbeidet med barn, slik at barn blir sett og får den hjelpen de har behov for. Alt materiell som presenteres må benyttes med varsomhet og i tråd premissgrunnlaget det er utviklet på.

PP-tjenesten skal være en god støttespiller for barnehage og skole i et forebyggingsperspektiv, og slik at alle barn kan få ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. Oversikten skal blant annet gi PP-tjenesten informasjon om tilgjengelig materiell når de skal bistå barnehager.

Her finner du en oversikt over observasjons-, støtte- og veiledningsmateriell.