Registrering av kontaktperson for Abelkonkurransen