Registrering av kontaktperson for Abelkonkurransen

Registrering av skolekontakt for Abelkonkurransen

Alle som skal delta i Abelkonkurransen må ha en skolekontakt (en lærer). Skolekontakten har ansvar for at konkurransen gjennomføres etter reglene, og er elevens kontaktpunkt mot Matematikksenteret.

Registrert kontaktperson vil motta en bekreftelse på mail etter registrering.

Skoleinformasjon

Informasjon om kontaktperson