Program: Sammen om oppdraget! 2018

Nasjonal nettverkssamling for kompetansemiljøer

som arbeider med matematikkvansker

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo, 12.-13. november 2018

PROGRAM mandag 12. november

09.00–10.00

Registrering og kaffe

10.00–10.20

Velkommen

Olaug Lona Svingen, Matematikksenteret

10.20–12.00

The principles and pragmatics of teaching math to students with learning difficulties and dyscalculia.

Steve Chinn

12.00–12.15

Pause

12.15–13.00

Barn som strever i matematikk – hva kan vi gjøre?

Anita Lopez-Pedersen og Riikka-Maija Mononen

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.30

 

Hva er dyskalkuli? Er det mulig å enes om retningslinjer for utredning og oppfølging?

Caroline Solem

14.30–15.00

Dyskalkuli, hva skal vi se etter?

Irina Jensø og Jeanette Lindhart Bauer

15.00–15.15

Pause

15.15–16.30

Paralleller

 

Numicon – et bindeledd mellom barnehage og skole for god matematikklæring for alle

Hilde S Davidsen og Inger Tiltnes

«Jeg har lært masse nytt, så egentlig
angrer jeg ikke et sekund på at jeg
måtte på sommerskole
»

Anne Seland

First Class @Numbers

Et tiltak for å styrke elevenes matematikkforståelse Else H Devold

 

16.30– 16.45

Pause

16.45–17.30

Paralleller

Ordformel som bro mellom uformelt algebraisk resonnement og symbolsk algebra. Pauline Vos

«Ja, men han kunne det jo i går!» - digitale læringsressurser og automatiseringsvansker. Irina Jensø, Jeanette Lindhart Bauer og Julie Ødegaard

Sjøstjerna Synne – historien om jenta som nesten ingen trodde kunne lære matematikk.

Sigbjørn Hals

19.30
__________

Middag

 

PROGRAM tirsdag 13. november

08.30–09.15

 

Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk.

Anita Movik Simensen og Pauline Vos

09.15–10.00

 

Hvordan jobbe med forebygging, kartlegging og tiltak på systemnivå?

Margit Askeland

10.00–10.30

Pause

10.30–11.30

Utvikling av matematikknettverket i Trondheim kommune

Innledning til nettverksarbeid

Svein Astrup

11.30–12.30

Lunsj

12.30–14.15

Arbeid i mindre nettverk

Sør-Øst, Midt, Nord og Vest

14.15–14.30

Pause

14.30– 5.15

Perspektiver på matematikkvansker

Tone Dalvang

15.15–15.30
__________

Avslutning

Olaug Lona Svingen