Antall desimaler avgjør størrelsen til tallet

Misoppfatninger knyttet til sammenligning av desimaltall der tallene er oppgitt med ulikt antall desimaler.  Antall desimaler avgjør størrelsen til tallet

Mange elever tror at det korteste desimaltallet er minst (og det lengste størst), når heltallsdelen er lik. Det kan komme av at de ser på tallet bak komma som et helt tall. De vil si at 0,5 er mindre enn 0,25 fordi 5 er mindre enn 25. Misoppfatningen desimaltall som par av hele tall, er grunnlaget for misoppfatningen at det korteste desimaltallet er minst.

Andre elever er i misoppfatningen at det lengste desimaltallet er minst. De vil si at 0,375 er mindre enn 0,25 fordi tusendeler er mindre enn hundredeler. Tallet med tusendelene er delt i flere deler, og dermed blir hver del mindre.

Oppgaver

I prøven misoppfatninger knyttet til tall er det fire oppgaver som tester om elevene avgjør størrelsen av tallet ut fra antall desimaler i tallet. Nedenfor ser du tre av dem.

Analyse

Analysetabell%20oppg.%209.png

I oppgave 9 skal elevene sortere tre desimaltall etter størrelsen, fra minst til størst. Ut fra analysene ser vi at det er to høyfrekvente feilsvar. Elever som er i misoppfatningen desimaltall som par av hele tall, sorterer tallene i denne rekkefølgen : 0,3 – 0,42 – 0,245. De sammenligner desimaltalldelene i tallene som om de var heltall, og finner ut at 3 er minst og 245 er størst. 

Det andre høyfrekvente feilsvaret kommer fra elever som sorterer tallene på denne måten: 0,245 – 0,42 – 0,3. For dem er 0,245 mindre enn 0,42 fordi 0,245 inneholder tideler, hundredeler og tusendeler, mens 0,42 inneholder tideler og hundredeler. 0,3 blir da størst fordi det inneholder bare tideler og ikke er oppdelt i mindre deler. Som vi ser i tabellen, er dette feilsvaret nesten like høyfrekvent på 9. trinn som på 6. trinn.

I oppgave 5 og 10 skal elevene sammenligne størrelse til desimaltalltall med samme heltallsdel. Elevene som er i misoppfatningen desimaltall som par av hele tall ser på 0,5 som det er minste tallet i oppgave 5 og 0,649 som det største tallet i oppgave 10. Av elevene på 6.trinn som svarte at 0,649 i oppgave 10 er størst i 6. trinn, svarte 83 % av disse at 0,5 er minst i oppgave 5. Tilsvarende tall for 9. trinn er 57 %.

Elevene som svarer at 0,375 er det minste tallet i oppgave 5 og at 0,7 er det største tallet i oppgave 10, lar antall desimaler avgjøre størrelsen til tallet. For disse elevene blir 0,7 det største tallet i oppgave 10 siden de andre tallene i oppgaven inneholder hundredeler og tusendeler. I oppgave 5 inneholder både 0,125 og 0,375 hundredeler og tusendeler, men vi ser at flest elever som svarte 0,7 i oppgave 10 valgte 0,375 i oppgave 5. Dette tyder på at elevene også sammenligner sifrene når tallene inneholder samme antall desimaler, og at større siffer gjør tallet mindre.

Av elevene som svarte at 0,7 i oppgave 10 er størst, svarte 75 % at 0,375 er minst i oppgave 5. Dette gjelder for både 6. og 9. trinn, mens det bare var 4,5 % på 6. trinn og 2,3 % på 9. trinn av de som svarte 0,7 i oppgave 10 som svarte 0,125 i oppgave 5.

Elevsvar

Nedenfor er noen elevsvar fra da oppgavene ovenfor ble testet ut på papir, uten svaralternativer. Svarene er gitt av elever fra 5. til 10. trinn.