Diagnostiske oppgaver knyttet til Brøk og prosent

I lenkene nederst finner du tolv oppgaver som kartlegger misoppfatningene som er beskrevet under misoppfatninger knyttet til Brøk og prosent.

Misoppfatning Oppgave
Nevner representerer antall deler, uavhengig av størrelse 1, 2
Jo større nevner (eller teller), jo større brøk 3, 4
Brøkstrek er lik desimalkomma 5, 6
Differansen mellom teller og nevner avgjør størrelsen på brøken 7
Teller (nevner) eller prosent er et isolert tall 8, 9
Tar ikke hensyn til helheten 10
Andre problemer knyttet til brøk 11*, 12**

* Oppgave 11 tester om elevene klarer å angi en brøk mellom to brøker, med samme nevner.
** Oppgave 12 tester regning med brøk.

I arbeidet med papiroppgavene er det viktig at læreren har satt seg inn i de ulike misoppfatningene og hvordan jobbe med elevene fra misoppfatning til mestring. 

Papiroppgaver Brøk og prosent, 5.-7. trinn (bokmål)
Papiroppgaver Brøk og prosent, 5.-7. trinn (nynorsk)

Papiroppgaver Brøk og prosent, 8.-10. trinn (bokmål)
Papiroppgaver Brøk og prosent, 8.-10. trinn (nynorsk)