Diagnostiske oppgaver knyttet til Tallregning

I lenkene nederst finner du ni oppgaver som kartlegger misoppfatningene som er beskrevet under misoppfatninger knyttet til Tallregning.

Misoppfatning Oppgave
Fjerne og legge til nuller 1, 2
Største minus minste siffer 3
Å dividere et lite tall med et stort tall er umulig  4, 5
Multiplikasjon gjør svaret større og divisjon gjør svaret mindre  6, 7
Andre problemer knyttet til tallregning 8*, 9**

*Oppgave 8 tester om elevene ser på desimaltall som par av hele tall. 
**Oppgave 9 tester om elevene klarer å multiplisere et fire faktorer.

I arbeidet med papiroppgavene er det viktig at læreren har satt seg inn i de ulike misoppfatningene og hvordan jobbe med elevene fra misoppfatning til mestring. 

Papiroppgaver Tallregning (bokmål)
Papiroppgåver Talrekning (nynorsk)